V tem članku si bomo pogledali, kako uporabiti SpamAssassin orodje, ki ga imate nameščenega v cPanel-u za zmanjšanje prejemanja nezaželene e-pošte. SpamAssassin je orodje, ki nam z različnimi tehnikami samodejno filtrira nezaželeno e-pošto (SPAM).

SpamAssassin

Stalno prejemanje nezaželene e-pošte (SPAM) nam polni poštni predal, nezaželena e-pošta (SPAM) lahko vsebuje viruse in okužene povezave.

Ko omogočite SpamAssassin, ta uporablja oceno verjetnosti, da je prejeta e-pošta nezaželena (SPAM). Z nastavitvami SpamAssassin orodja lahko na več načinov označite ali preusmerite nezaželena e-mail sporočila v določene mape, ali pa jih preprosto izbrišete.

Čeprav lahko nastavite SpamAssassin, da vam samodejno izbriše sporočila, označena kot nezaželena (SPAM), vam priporočamo, da si nastavite ustrezne filtre, in si tako nezaželeno pošto preusmerite v za to primerno mapo.

SpamAssassin_0


Omogočanje SpamAssassin

Ker želimo poskrbeti za čim boljšo vašo varnost in delovanje naših storitev, imamo na naših strežnikih že kot privzeto omogočeno orodje SpamAssasin. Vi pa si ga lahko priredite vašim potrebam.

Za nastavljanje SpamAssassin orodja v cPanel-u sledite naslednjim navodilom:

1. Prijavite se v vaš cPanel.

2. V razdelku Pošta (Mail) poiščete in kliknite na Apache SpamAssassin.

3. Za omogočanje avtomatskega izbrisa nezaželene e-pošte (SPAM), uredite oceno verjetnosti (Score). In potrdite s klikom na auto-Delete Spam.

Ocena verjetnosti (Score): manjša je ocena – več nezaželene e-pošte bo izbrisano in obratno. Ob nastavitvi score na 1 bo SpamAssassin bolj agresivno brisal e-poštna sporočila, če pa nastavite avtomatsko zaznavanje na 10, bo v poštni predal prispelo več pošte z nezaželeno vsebino, ker ne bo samodejno izbrisana.

SpamAssassin_1


Nastavljanje SpamAssassin orodja v cPanelu

1. V razdelku Pošta (Mail) poiščete in kliknite na Apache SpamAssassin

2. Na strani SpamAssassin kliknite Configure SpamAssassin.

3. V okence required_score vpišite številko, za kakšno verjetnost naj orodje označuje sporočila kot nezaželena (SPAM).

Vsa sporočila, ki imajo število verjetnosti večje kot required_score, bodo označena kot nezaželena e-pošta (SPAM). Priporočamo, da za required_score uporabite 3.

4. V score okence za besedilo lahko zapišete naslednje ukaze:

URIBL_DBL_SPAM 10.0 10.0 10.0 10.0
URIBL_WS_SURBL 10.0 10.0 10.0 10.0
URIBL_BLACK 10.0 10.0 10.0 10.0
T_DKIM_INVALID 2.0 2.0 2.0 2.0
RDNS_NONE 1.8 1.8 1.8 1.8
DCC_CHECK 5.0 5.0 5.0 5.0

SpamAssassin_2_2

Primer dodanih blokad si lahko ogledate tukaj.


Če kasneje želite ponastaviti te nastavitve, uporabite naslednje ukaze:

URIBL_DBL_SPAM 0 1.7 0 1.7
URIBL_WS_SURBL 0 1.659 0 1.608
URIBL_BLACK 0 1.775 0 1.725
T_DKIM_INVALID 0 0 0 0
RDNS_NONE 0 1.1 0 0.7
DCC_CHECK 0 1.1 0 1.1

5. V blacklist_form okencu za besedilo lahko sami vnesete e-mail naslove, ki so poznani kot pošiljatelji nezaželene pošte.

6. V whitelist_form okencu za besedilo lahko sami vnesete e-mail naslove, katerih pošiljatelje poznate in jim zaupate.

Ko dodajate določen e-mail naslov na whitelist oziroma blacklist, ob vpisu imena poleg domene ne pozabite vpisati celotnega e-mail naslova, na primer info@vasadomena.si.

Če bi želeli blokirati oziroma omogočiti vse e-mail naslove, vezane na določeno domeno, pa pred znak @ namesto imena vpišite zvezdico (*), na primer *@vasadomena.si.

7. Da shranite nove nastavitve, kliknite Save.

Za več informacij o SpamAssasin in cPanel-u lahko obiščete naslednji povezavi: