DODANA DOMENA

V angleški različici cPanel-a boste “Dodane domene” našli pod izrazom “Addon domains”.

Dodana domena pomeni ločeno spletno stran, ki ni povezana z nosilno domeno vašega paketa. Na primer: če Zeleni paket gostovanja omogoča 4 različne spletne strani, to pomeni 1x nosilno domeno paketa + 3x Dodane domene.

Podrobno razlago o tem, kaj je nosilna domena, lahko najdete tukaj.

KAKO DODATI DODANO DOMENO V CPANEL-U

Dodajanje dodane domene v cPanel

Ob kliku na ikono “Dodane domene” v vašem cPanel vmesniku se vam bo pokazal obrazec, kot je viden na zgornji sliki.

Polja izpolnite glede na primer na sliki, le da namesto “nova-domena.si” seveda vpišite ime vaše domene.

*Ob dodajanju priporočamo, da lokacijo dodane domene nastavite izven mape public_html. V polje Privzeta mapa (Folder destination) lahko na primer vpišete le ime domene (nova-domena.si).

Ko boste izpolnili vsa polja, pritisnite gumb “Dodaj domeno!” in domena bo dodana.

KAJ PA SEDAJ?

Sedaj lahko na tej dodani domeni postavite spletno stran. Datoteke odlagate v mapo, ki ste jo ustvarili na prejšnjem zaslonu. V našem primeru je to mapa “/public_html/nova-domena.si” in v to mapo sedaj spadajo vse datoteke, ki ste tičejo spletne strani “www.nova-domena.si”.

Domena je aktivna v roku parih ur od trenutka, ko jo vpišete na strežnik, saj je potrebno počakati na avtomatsko osvežitev domene, ki jo opravlja vrhovni registrar.


PARKIRANA DOMENA

V angleški različici cPanel-a boste “Parkirane domene” našli pod izrazom Parked domains.

Parkirana domene je dobila ime po tem, ker je “parkirana” na nosilno domeno gostovanja. To pomeni, da parkirana domena vedno kaže na enako lokacijo kot nosilna domena oz. glavna spletna stran na tem paketu.

Zaradi boljše SEO optimizacije vam svetujemo, da Parkirani domeni nastavite tudi dodatno preusmeritev na domeno, na kateri želite, da je prikazana vaša spletna stran.

KAKO DODATI PARKIRANO DOMENO V cPanel

Dodajanje parkirane domene v cPanel

Ob kliku na ikono “Parkirane domene” (ali “Parked domains“) v vašem cPanel vmesniku, se vam bo pokazal obrazec, kot je viden na zgornji sliki.

Preprosto vpišite ime vaše domene v polje in stisnite gumb “Parkiraj domeno!”.
Ta domena bo sedaj kazala na enako lokacijo oz. na enako spletno stran kot nosilna domena paketa.

V upravitelju parkiranih domen boste našli tudi možnost nastavljanja dodatnih preusmeritev (opcija Urejanje preusmeritev / Manage Redirecton), kjer domeno preusmerite na željeni naslov.


PODDOMENA

V angleški različici cPanel-a boste “Poddomene” našli pod izrazom Subdomains.

Poddomena se lahko uporablja kot dodatna spletna stran, katera predpona se doda pred ime vaše domene. Na poddomeni lahko na primer ustvarite ločene spletne strani, vezane na vašo domeno, kot je na primer blog, forum, trgovina, ipd.

KAKO DODATI PODDOMENO V cPanel

Dodajanje poddomene domene v cPanel

Ob kliku na ikono “Poddomene” (ali “Subdomains“) v vašem cPanel vmesniku, se vam bo pokazal obrazec, kot je viden na desni sliki. Preprosto izpolnite podatke in pritisnite gumb “Ustvari”.

Na sliki je prikazan primer, ko smo ustvarili poddomeno “blog” na domeni “vasa-domena.si”. Celoten naslov te spletne strani se torej glasi: “blog.vasa-domena.si”.

Iz slike zgoraj je tudi razvidno, da je potrebno vse datoteke oz. vsebino za to novo spletno stran (v tem primeru “blog.vasa-domena.si”), nalagati v mapo “/public_html/blog/”.