V današnjem vodiču vam bomo natančno prikazali, kako lahko najlažje in najhitreje na svoj paket gostovanja namestite spletno stran.

Za nalaganje datotek spletne strani bomo uporabili tako nadzorno ploščo cPanel kot tudi FTP program. Priporočamo vam uporabo programa FileZilla, ki velja za enega izmed najbolj priljubljenih. Tudi mi smo za ponazoritev uporabili omenjeni FTP odjemalec.

Nekatere spletne strani za delovanje uporabljajo tudi podatkovne baze (MySQL baze), ki jih je poleg datotek prav tako potrebno namestiti na paket gostovanja. Več o podatkovnih bazah ter o tem, kako jih ustvarite in uvozite na paket gostovanja, si lahko preberete tukaj.

Postopek nalaganja spletne strani

1. Zapakirajte datoteke (.ZIP)

Kako zapakirati oziroma stisniti datoteke, si lahko preberete tukaj.

2. Preverite, na katero mapo na paketu gostovanja kaže domena vaše spletne strani

 1. Prijavite se v nadzorno ploščo cPanel (navodila).
 2. Preverite, na katero mapo kaže domena, na katero želite naložiti datoteke svoje spletne stran. Če nalagate datoteke spletne strani:
   • nosilne domene paketa gostovanja: datoteke naložite v mapo public_html.
   • dodane domene: na katero mapo na paketu gostovanja kaže izbrana domena, lahko preverite v nadzorni plošči cPanel -> razdelek Domains -> izberite ikono Addon Domains (Dodane domene).
   • poddomene: na katero mapo na paketu gostovanja kaže izbrana domena, lahko preverite v nadzorni plošči cPanel -> razdelek Domains -> izberite ikono Subdomains (Poddomene).

  Če pri poti do datotek vaše spletne strani ni zapisane tudi mape “public_html”, to pomeni, da domena kaže na mapo, ki se nahaja izven mape “public_html”.

Addon Domains - pot do datotek

3. Naložite datoteke spletne strani na paket gostovanja

Nalaganje na strežnik prek File Managerja je primerno predvsem za manjše datoteke, za prenos večjih datotek pa je primernejše nalaganje prek FTP. Če namreč med prenosom datoteke na strežnik pride do prekinitve, je v primeru nalaganja prek File Managerja datoteko potrebno ponovno v celoti naložiti, v primeru nalaganja prek FTP pa program le počaka, da je povezava s strežnikom ponovno vzpostavljena, ter nato nadaljuje z nalaganjem datoteke.

Datototeke spletne strani lahko na paket gostovanja torej naložite na 2 načina:

4. Kako razpakirati datoteke, ko so naložene na paket gostovanja

Ko je datoteka naložena, v nadzorni plošči cPanel -> razdelek Files (Datoteke) -> ikona File Manager (Upravitelj datotek) poiščite mapo, kamor ste naložili datoteke spletne strani ter kliknite na gumb Reload (Ponovno naloži), da se vam prikaže osveženo stanje.

cPanel - Restore Manager File Manager (Upravitelj datotek) - Osveži stanje

Datoteko nato še razpakirajte – kliknete nanjo z desnim klikom ter izberete Extract (Razpakiraj).

File Manager (Upravitelj datotek) - Razpakiraj datoteke

Nalaganje spletne strani prek File Managerja (cPanel)

1. V cPanelu poiščite razdelek Files -> ikono File Manager.

File Manager (Upravitelj datotek)

2. Na levi strani izberite mapo, kamor boste naložili datoteke vaše spletne strani. Privzeto datoteko “index.php” in mapo “cgi-bin”, ki se nahaja v mapi “public_html”, izbrišite. To lahko uredite tako, da označite oba elementa in ju izbrišete s klikom na gumb Delete (Izbriši).
File Manager

3. Kliknite gumb Upload (Naloži).
File Manager - Upload Files (Naloži datoteke)

4. Kliknite na gumb Select File (Izberi datoteko) in izberite datoteko za prenos na strežnik.

POMEMBNO: ne zapirajte okna, dokler prenos datoteke ni končan, v nasprotnem primeru prenos ne bo uspešen.File Upload - Nalaganje datoteke
*Na modrem polju je zapisana največja velikost datoteke, ki jo lahko lahko naložite prek File Managerja. Če datoteka presega navedeno velikost, jo je potrebno naložiti prek FTP.

NALAGANJE SPLETNE STRANI PREK FTP

Prek FTP protokola se lahko povežete s FTP računom prek različnih FTP odjemalcev, na primer s FileZillaCuteFTPSmartFTPWinSCP ali Cyberduck. Priporočamo uporabo FTP odjemalca FileZilla.

S FTP odjemalcem se lahko povežete z glavnim FTP računom ali z dodatnimi računi (z glavnim FTP računom lahko dostopate do vseh datotek na paketu gostovanja). Dodatne FTP račune lahko ustvarite v svoji nadzorni plošči cPanel in jim omejite dostop le do posamične mape na paketu gostovanja.

Več o upravljanju s FTP računi si lahko preberete v članku Upravljanje s FTP računi.

Za dostop z glavnim FTP računom uporabite dostopne podatke do nadzorne plošče cPanel, ki so zapisani na prvi strani vašega naročniškega centra Moj NEOSERV.

Pri povezavi prek FTP vpišite podatke:

 • FTP naslov: ime domene ali strežnika, na katerem gostuje vaš paket gostovanja (Kje to lahko preverim?),
 • uporabniško ime: uporabniško ime za cPanel,
 • geslo: geslo za cPane),
 • vrata oziroma port: 21.

povezava prek FTP odjemalca FileZilla

Eden najbolj priljubljenih programov za dostop prek FTP je FileZilla (izberite FileZilla Client). Prenesete ga lahko tukaj, po prenosu pa program še namestite na svoj računalnik.

V FileZilli v meniju odprite File -> Site Manager ter vpišite zahtevane podatke.

Izberite protokol FTP – File Transfer Protocol, pod Encryption pa izberite Only use plain FTP ter kliknite gumb OK.
Nalaganje podatkov prek FileZille

Če boste imeli težavo s prekinjanjem povezave med prenosom, spremenite še nastavitev v Site Managerju -> zavihek Transfer Settings -> spremenite Transfer mode na Active.

Označite še možnost Limit number of simultaneous connections ter omejite Maximum number of connections na 4.

Ko je povezava s strežnikom vzpostavljena, le še naložite datoteko v mapo, kamor kaže vaša domena. V okencu Local site izberete datoteke, ki jih želite naložiti na strežnik, v okencu Remote site pa izberite mapo na paketu gostovanja, kamor boste datoteke naložili (v okencu Remote site kliknite na znak + pred mapo, da se vam prikaže vsebina mape).

Datoteko, ki jo želite naložiti na strežnik, nato označite in kliknite Upload (Naloži).

Če datoteke splene strani nalagate v mapo “public_html”, se v tej mapi že privzeto nahajata datoteka “index.html” ter mapa “cgi-bin”, ki ju pobrišite.

Nalaganje datotek na strežnik prek FileZille

Ko bodo datoteke naložene, jih še razpakirajte skladno z zgoraj napisanimi navodili.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam vedno na voljo tudi prek telefona ali e-pošte.