V kolikor se z dodajanjem email računa v odjemalca e-pošte srečujete prvič, je pred tem dobro poznati nekaj osnovnih informacij.

Kaj je odjemalec pošte?

Odjemalec e-pošte je aplikacija / program, preko katerega lahko upravljate z e-poštnimi računi (pošiljate/prejemate sporočila, ustvarite predloge, podpis, seznam stikov, koledar,…). V odjemalca e-pošte je možno dodati katerikoli email naslov, ki ste ga predhodno ustvarili na svojem paketu gostovanja ali kateri drugi email storitvi kot je Gmail.

Danes je na voljo veliko odjemalcev pošte, tako za računalnike kot tablice in pametne telefone. Najbolj popularni so Microsoft Outlook, Mozilla Thuderbird, Mail (Apple) in različni mobilni odjemalci.

Kaj je POP3, IMAP, SMTP?

So različni TCP / IP protokoli za dostavo e-pošte.

POP3 protokol (incoming / dohodni strežnik)

Post Office Protocol
Pri POP3 protokolu se vsa e-pošta prenese na naprave / odjemalce e-pošte, kjer imate dodan email račun, na strežniku pa se sporočilo pobriše in tako tudi sprosti prostor na paketu.

Običajno je v vsakem odjemalcu e-pošte ob izbiri tega protokola možno nastaviti tudi možnost, da se originalno sporočilo ohrani na strežniku, oziroma samodejno pobriše po določenem času. S tem poskrbite, da boste vsa sporočila zagotovo prejeli na vse naprave, kjer imate dodan račun.

POP3 protokol priporočamo uporabnikom, ki e-pošto veliko uporabljajo in do nje dostopajo preko ene naprave ali ima zanje nastavljene dodatne posredovalnike na druge naslove.

IMAP protokol (incoming / dohodni strežnik)

Internet Message Access Protocol
Pri IMAP protokolu se e-pošta na strežniku in ostalih napravah, na katerih imate dodan email račun, sinhronizirana, se pravi je stanje povsod enako / identično. Vidite tako vsa prejeta kot tudi poslana in ostala sporočila, ter ostale dogodke.

IMAP protokol priporočamo v primerih, ko eden ali več uporabnikov uporablja 1 (skupen) poštni email račun in iz več naprav. Ob tem je potrebno opozoriti, da se v primeru velike količine e-pošte hitreje manjša tudi razpoložljiv prostor na paketu gostovanja.

SMTP protokol (outgoing / izhodni strežnik)

Simple Mail Transfer Protocol
SMTPT protokol skrbi, da sporočilo, poslano preko odjemalca e-pošte, uspešno doseže vaš strežnik in strežnik naslovnika.

Kaj pomeni povezava “brez” in “s” SSL?

Secure Sockets Layer je povezava, ki skrbi za varen pretok informacij med vami in strežnikom. Ob pretakanju podatkov so ti zakodirani in jih je tako težje zlorabiti.

Vsak odjemalec pošte običajno ponuja možnost nastavitve z ali brez varne SSL povezave, z naše strani pa za varnost skrbimo tudi na nivoju strežnika, kjer so ti podatki že zaščiteni s takšno povezavo. Ob tem je potrebno poudariti, da je tudi povezava brez SSL varna in zanesljiva in do takšnih zlorab pride le redkokdaj.

Pomembno!

Različni protokoli zahtevajo tudi različne nastavitve, pomembni sta “ime strežnika” in “vrata / port“.

STREŽNIK
Običajno ime strežnika zapišemo v obliki mail.vasadomena.si, na primer mail.neo-serv.net. Ker nekateri odjemalci e-pošte te nastavitve ob aktivni SSL povezavi ne sprejmejo, je v tem primeru kot ime strežnika potrebno vpisati kar ime strežnika, na katerem gostuje vaša domena. Informacije, na katerem strežniku gostuje vaš paket gostovanja, boste našli zapisane v opisu paketa v naročniškem centru Moj NEOSERV. Oblika zapisa je streznik.avant.si.

TABELA VRAT / PORTOV

POP3 IMAP SMTP
Brez SSL 110 143 26 (ali 25)
s SSL 995 993 465 (ali 587)

*Podrobne informacije o email računu, ki ga dodajate, boste našli zapisane tudi v nadzorni plošči cPanel.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam vedno na voljo tudi preko telefona ali e-pošte.